Aktiviti Laman Santai Seni

3 Jun 2022
(5-7 petang)

Baca Puisi Lelucon 2 oleh
Dato' Seri Zaini Ujang
YM Raja Ahmad Aminullah
Tan Sri Johan Jaaffar
Mohd Khair Ngadiron
Dr Ahmad Sunawari Long
Dr Saleeh Rahamad
Ladin Nuawi
Sijasad Bersiong
Adinda Amiro
PyanHabib
Aliff Awan
Adibah Omar
Abdullah Jones
Sabri Yunus
Sarina Aziz
GARAM (Komedi Berdiri)

Hos: Aloy Paradoks
Sinaganaga

Translate »